Biogramy

Gabriela Nowak-Dąbrowska (ur. 1982) – wiceprezeska Fundacji Nobiscum, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych w zakresie Judaizmu w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu, genealożka, badaczka historii płockich Żydów, wieloletnia pracowniczka płockiego sektora kultury, autorka wystaw realizowanych w Muzeum Mazowieckim w Płocku m.in. „Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje”, „Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej im. Gerszona Dua w Płocku (1949-1969)”, wystawy wirtualnej „W obliczu ulotnej rzeczywistości… Zakłady fotograficzne płockich Żydów w świetle zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, a także projektów wystawienniczych w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku (wystawa fotograficzna “Refleksy chwil odległych” [fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego] oraz projekt „Kolegialna 4. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”). Autorka książki “Żydzi płoccy. Album pamięci”, publikacji “Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje” oraz wielu artykułów popularnonaukowych i naukowych na łamach “Naszych Korzeni”, “Zeszytów Archiwalnych” oraz “Rocznika Muzeum Mazowieckiego”.

W ramach działań Fundacji Nobiscum autorka wystawy “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze” prezentowanej w Filii nr 7 Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, podczas 5. Biegu Powstania Styczniowego w Kucharach Żydowskich, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie oraz podczas III Festiwalu Kultury Żydowskiej w Płońsku, wystawy “Józef Kwiatek i jego ulica” prezentowanej w Galerii P w Urzędzie Miasta Płocka, wystaw wirtualnych “Żydzi płoccy 1939-1945” w ramach obchodów 80. rocznicy likwidacji płockiego getta oraz “Rachmonim bnei rachmonim. Płoccy Żydzi, dobroczynność i filantropia”. Autorka przewodników “Śladami płockich Żydów” oraz “Płock – miasto wielu kultur”, publikacji “Okno na Kwiatka. Historia ulicy Józefa Kwiatka od początku XIX wieku do 1939 roku – ludzie i zabudowa”, książki “Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka” (część 1 i 2, wraz anglojęzyczną edycją zbiorczą pt. “Out of Oblivion”), “Dzielnica żydowska w Płocku. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna” oraz “Rachmonim bnei rachmonim. Płoccy Żydzi, dobroczynność i filantropia”. Autorka scenariuszy filmów “W otchłań cieni” zrealizowanego w ramach obchodów 80. rocznicy likwidacji płockiego getta oraz “Czarne nieba” dofinansowanego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, a także cyklu “Płock w zasięgu reki” poświęconego wielokulturowej historii miasta. Redaktorka oraz autorka tekstów i opracowań strony JewishPlock.eu. W 2020 roku zajęła 2.miejsce w plebiscycie czasopisma Polska Times w kategorii “Nauka” na Mazowszu za wydawnictwa poświęcone historii żydowskiej społeczności Płocka. W 2021 roku nominowana w plebiscycie “Płocczanin Roku 2020” wraz z Piotrem Dąbrowskim za działalność na rzecz pamięci o płockiej społeczności żydowskiej w 2020 roku m.in. za projekty JewishPlock.eu i “Pamięć. Płock 1939” oraz trzy publikacje: “Tema. Wspomnienia z czasów Zagłady”, “Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka” i przewodnik “Płock – miasto wielu kultur”.

 

Piotr Dąbrowski (ur. 1983) – prezes Fundacji Nobiscum, muzyk, producent, realizator dźwięku, grafik, anglista. Wieloletni pracownik i współpracownik płockich instytucji kultury (m.in. Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płocka Galeria Sztuki), członek organizacji pozarządowych i działacz społeczny. Pomysłodawca i kurator cyklu koncertowego Sygnał/Szum. Twórca i administrator licznych stron internetowych, autor oprawy graficznej i tłumaczeń na język angielski wszystkich wydawnictw fundacji. Fotografuje, realizuje wideo i lata dronem. Od blisko dekady bierze udział w działaniach instytucjonalnych i oddolnych na rzecz zachowania dziedzictwa płockiej społeczności żydowskiej. Wraz z Gabrielą Nowak-Dąbrowską powołał do życia Fundację Nobiscum oraz stronę JewishPlock.eu. W ramach działań fundacji oprowadza po żydowskim Płocku w języku polskim i angielskim gości z całego świata.

W swojej działalności muzycznej skupiony na eksplorowaniu możliwości systemu modularnego, różnorodnego instrumentarium elektronicznego i elektroakustycznego a także eksperymentujący z taśmą i technikami dubowymi. Tworzy głównie w estetyce ambientowej, nie stroniąc również od trudnych do sklasyfikowania poszukiwań dźwiękowych i field recordingu. W 2019 roku powołał do życia projekty UBIEL – w którym na język muzyki ambient i drone przełożył kameralne kompozycje Stanisława Moniuszki, Random Variable – oparty na eksploracji przypadkowości i sekwencji powstałych na podstawie algorytmów, będący efektem fascynacji twórcy improwizacją, ideą twórczego dialogu z maszyną i rolą przypadku w muzyce, a także Smalltown Soundscapes – field recordingowy koncept oparty o nagrania wykonywane w niewielkich polskich miastach i miasteczkach. W marcu 2020 roku ukazał się album Piotra Dąbrowskiego – „Wyszło z boru”, w którym tytułowy wiersz Bolesława Leśmiana posłużył jako inspiracja do stworzenia mrocznej, ambientalnej muzyki. W grudniu 2020 roku opublikował pierwszą część „Mapy dźwiękowej Płocka” zawierającą 40 nagrań terenowych z obszaru miasta i będącą jednym z największych tego typu projektów zrealizowanych dotychczas w Polsce. W lipcu 2021 roku nakładem Fundacji Nobiscum ukazało się CD jego projektu „Fantomatyka” inspirowanego ideą Stanisława Lema, jesienią 2021 roku – kolejna fieldrecordingowa publikacja – “Rozśpiewana swoim szumem. Mapa dźwiękowa Wisly na Mazowszu”, zaś w grudniu 2022 roku – “Mapa dźwiękowa Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”.

W 2021 roku nominowany w plebiscycie “Płocczanin Roku 2020” wraz z Gabrielą Nowak-Dąbrowską za działalność na rzecz pamięci o płockiej społeczności żydowskiej w 2020 roku.

 


Skip to content