O NAS

 

Chcemy promować sztukę, wiedzę historyczną wolną od ideologii, wspierać działania lokalne i społeczne. Organizować koncerty, wystawy, wydawać publikacje książkowe i płytowe. Od strony artystycznej bliski jest nam undergroundowy etos, poszukiwanie własnych ścieżek, niezależność, stronimy od showbiznesu. Chcemy edukować i konfrontować z nowymi wymiarami sztuki. Jednocześnie bliska jest nam historia lokalna, chcemy mówić o jej zapomnianych kartach, przedstawiać dotąd nieznane fakty, pomagać w docieraniu do korzeni dzięki kwerendom genealogicznym.

Miejcie oczy szeroko otwarte na nasze działania i wspierajcie nas, jeśli podoba Wam się to, co robimy. Do zobaczenia w Płocku!

Fundacja Nobiscum

ul. Krótka 8/22, 09-402 Płock

KRS: 0000739501

NIP: 774 324 16 15

Zarząd fundacji:

Piotr Dąbrowski – Prezes Zarządu

Gabriela Nowak-Dąbrowska – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Nowak – Członek Zarządu

Statut Fundacji Nobiscum (link)

English:

We aim at promoting art, historical knowledge free from ideology, supporting local and social activities. Organizing concerts, exhibitions, publishing books and music. From the artistic side, we feel connected with the underground ethos, search for individual artistic paths, independence, and we avoid showbusiness. We want to educate and confront the public with new dimensions of art. At the same time, we stay close to local history, wish to discover its forgotten cards, present previously unknown facts, help others learn about their roots thanks to genealogical queries.

Keep your eyes open to our actions and support us if you like what we do. See you in Płock!

Nobiscum Foundation

Krótka 8/22 St., 09-402 Płock

KRS: 0000739501

NIP: 774 324 16 15

Foundation Board:

Piotr Dąbrowski – President

Gabriela Nowak-Dąbrowska – Vice President

Katarzyna Nowak – Board Member

English version of our statute coming soon


Skip to content