Projekt Sygnał/Szum to cykl koncertowy prowadzony przez Piotra Dąbrowskiego a także podcasty na www.radiomixx.pl.

W roku 2019 w ramach działań koncertowych a także performatywno-edukacyjnych cyklu Sygnał/Szum w Płocku wystąpili: Mirt, Marek Kamiński, Zbigniew Chojnacki, Marcin Barski, Marcin Dymiter, Sarmacja, Soundscape Mirror, Pruski, Teufelsberg, SqrtSigil oraz Piotr Dąbrowski / Random Variable. Koncerty i wydarzenia warsztatowe zrealizowała Fundacja Nobiscum dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego przy współpracy z Płocką Galerią Sztuki i Kawiarnią Charlie.

W 2018 roku pod skrzydłami Fundacji Nobiscum, w Płocku zagrali: Radosław Kurzeja, Mazut, Michał Turowski, Pruski oraz Micromelancolie.

Wcześniej, do lutego 2018 r. w ramach cyklu w Płocku zagrali również: Zerova, Grzegorz Bojanek, Nmls, Michał Wolski, Lights Dim, Mirt, Ter, kIRk oraz Grupa Etyka Kurpina. Koncerty te odbyły się dzięki wsparciu logistycznemu i finansowemu Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Sygnał/Szum w odsłonie radiowej to już kilkadziesiąt godzin wymykającej się łatwym klasyfikacjom muzyki puszczonej w cyfrowy eter.

Sygnał/Szum na Facebooku (link)

Podcasty Sygnał/Szum w radiomixx.pl (link)

Nagrania z koncertów na Soundcloud.com (link)

Sygnał/Szum (Signal/Noise) project was created as a concert series curated by Piotr Dąbrowski as well as podcasts launched at www.radiomixx.pl

In 2019, as part of concert  and performative/educational programme of the Sygnał/Szum series, the following artists performed in Płock: Mirt, Marek Kamiński, Zbigniew Chojnacki, Marcin Barski, Marcin Dymiter, Sarmacja, Soundscape Mirror, Pruski, Teufelsberg, SqrtSigil and Piotr Dąbrowski / Random Variable. Concerts and educational events were implemented by the Nobiscum Foundation thanks to co-financing from the Mazovian Voivodship Self-Government in cooperation with the Art Gallery of Płock and the Charlie Cafe.

In 2018, under the wings of Nobiscum Foundation, Radoslaw Kurzeja, Mazut, Michał Turowski, Pruski and Micromelancolie played in Płock.

Until February 2018, Zerova, Grzegorz Bojanek, Nmls, Michał Wolski, Lights Dim, Mirt, Ter, kIRk and Grupa Etyka Kurpina also played in Płock. These concerts were held thanks to the logistic and financial support of the Mazovian Museum in Płock.

Sygnał/Szum as a radio show is already several dozen hours of not easily classified music released into digital ether.

Sygnał/Szum on Facebook (link)

Sygnał/Szum podcasts on radiomixx.pl (link)

Concert recordings on Soundcloud.com (link)

Zdjęcia artystów / artist photos: Gabriela Nowak-Dąbrowska, Piotr Dąbrowski