Projekt Sygnał/Szum to cykl koncertowy prowadzony przez Piotra Dąbrowskiego a także podcasty na www.radiomixx.pl.

Począwszy od sierpnia 2018, pod skrzydłami Fundacji Nobiscum, w Płocku zagrali Radosław Kurzeja, Mazut, Michał Turowski, Pruski oraz Micromelancolie. Niebawem kolejne koncerty, podcasty radiowe, ale także działania edukacyjne organizowane przez Fundację we współpracy z płockimi instytucjami i organizacjami.

Wcześniej, do lutego 2018 r. w ramach cyklu w Płocku zagrali również: Zerova, Grzegorz Bojanek, Nmls, Michał Wolski, Lights Dim, Mirt, Ter, kIRk oraz Grupa Etyka Kurpina. Koncerty te odbyły się dzięki wsparciu logistycznemu i finansowemu Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Sygnał/Szum w odsłonie radiowej to już kilkadziesiąt godzin wymykającej się łatwym klasyfikacjom muzyki puszczonej w cyfrowy eter.

Sygnał/Szum na Facebooku (link)

Podcasty Sygnał/Szum w radiomixx.pl (link)

Nagrania z koncertów na Soundcloud.com (link)

Sygnał/Szum (Signal/Noise) project was created as a concert series curated by Piotr Dąbrowski as well as podcasts launched at www.radiomixx.pl

Since August 2018, under the wings of Nobiscum Foundation, Radoslaw Kurzeja, Mazut, Michał Turowski, Pruski and Micromelancolie played in Płock. More concerts, radio podcasts, but also educational activities organized by the Foundation in cooperation with institutions and organizations of Płock are coming soon.

Until February 2018, Zerova, Grzegorz Bojanek, Nmls, Michał Wolski, Lights Dim, Mirt, Ter, kIRk and Grupa Etyka Kurpina also played in Płock. These concerts were held thanks to the logistic and financial support of the Mazovian Museum in Płock.

Sygnał/Szum as a radio show is already several dozen hours of not easily classified music released into digital ether.

Sygnał/Szum on Facebook (link)

Sygnał/Szum podcasts on radiomixx.pl (link)

Concert recordings on Soundcloud.com (link)

Zdjęcia artystów / artist photos: Gabriela Nowak-Dąbrowska, Piotr Dąbrowski