Halina Płuciennik i Wiktor Dąbkowski w pierwszym odcinku cyklu “Pokolenia płockiej sztuki”

Halina Płuciennik i Wiktor Dąbkowski w pierwszym odcinku cyklu “Pokolenia płockiej sztuki”

🇵🇱 Zapraszamy na premierę pierwszego odcinka naszego nowego cyklu “Pokolenia płockiej sztuki”, który realizujemy dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego!

Mówi się, że Płock jest miastem fotografów. Od lat sześćdziesiątych XX wieku działa tu Płockie Towarzystwo Fotograficzne, wielu pochodzących z naszego miasta bądź mieszkających tu obecnie fotografów może pochwalić się udziałem w wystawach, nagrodami w konkursach, publikacjami w katalogach i mediach i przede wszystkim – wysokim poziomem realizowanych prac. Dlatego też pierwszy odcinek cyklu poświęciliśmy sztuce fotografii. Zaprosiliśmy do niego Halinę Płuciennik, autorkę niezliczonych prac znanych płocczanom z wydawnictw i wystaw, legendę płockiej fotografii. Porozmawialiśmy też z Wiktorem Dąbkowskim, pochodzącym z Płocka dziennikarzem i fotoreporterem, autorem bloga PodRÓŻNY, który obecnie rezyduje w Chinach, a jego zdjęcia, dystrybuowane przez kilka międzynarodowych agencji, można znaleźć w mediach na całym świecie.

Film jest dostępny z polskimi i angielskimi napisami.

Specjalne podziękowania dla Płockiej Galerii Sztuki za udostępnienie materiałów archiwalnych!

Obejrzyj na Facebooku (link)

Obejrzyj na Youtube (link)

Obejrzyj na Vimeo (link)

🇬🇧 We would like to invite you to the premiere of the first episode of our new series “Generations of Art from Płock”, which we are implementing thanks to the funding of the Self-Government of the Mazovian Voivodeship!

It is said that Płock is a city of photographers. Since the 1960s, the Płock Photographic Society has been operating here, many photographers from our city or currently living here participated in exhibitions, won awards in competitions, published in catalogs and media, and above all – created quality art works! This is why the first episode of the series is devoted to the art of photography. We invited Halina Płuciennik, the author of countless works known to residents of Płock from publications and exhibitions, a true legend of local photography. We also had a pleasure of talking to Wiktor Dąbkowski, a photojournalist from Płock, author of the blog PodRÓŻNY, who currently resides in China, and his photos, distributed by several international agencies, can be found in the media around the world.

The film is available with Polish and English subtitles.

Special thanks to the Art Gallery of Płock for providing archival materials!

Watch on Facebook (link)

Watch on Youtube (link)

Watch on Vimeo (link)Skip to content