Premiera filmu “W otchłań cieni” i wystawy “Żydzi płoccy 1939-1945”

Premiera filmu “W otchłań cieni” i wystawy “Żydzi płoccy 1939-1945”

🇵🇱 Zapraszamy do obejrzenia filmu “W otchłań cieni”, który przygotowaliśmy w związku z 80. rocznicą likwidacji płockiego getta. W filmie posłuchać można relacji świadków tych wydarzeń, zobaczyć archiwalia i rysunki udostępnione nam przez Jakuba Gutermana, a także posłuchać muzyki Piotra Dąbrowskiego i płockiej grupy Schröttersburg.

Film dostępny jest poniżej (za pośrednictwem Youtube i Vimeo).

Drugą naszą dzisiejszą premierą jest wystawa “Żydzi płoccy 1939-1945”, którą obejrzeć można pod adresem http://80.jewishplock.eu/ Znaleźć na niej można poszerzone względem filmu relacje, a także wiele archiwaliów i informacji.

Autorką scenariusza filmu i wystawy jest Gabriela Nowak-Dąbrowska.

Film będzie dostępny z polskimi i angielskimi napisami.

 

🇬🇧 We invite you to watch the film “Into the abyss of shadows”, which we prepared in connection with the 80th anniversary of the liquidation of the Płock ghetto. In the film, you can listen to the accounts of witnesses of these events, see archival documents and drawings provided to us by Yaakov Guterman, as well as listen to the music of Piotr Dąbrowski and the Schröttersburg band from Płock.

The film is available above (via Youtube and Vimeo).

Our second premiere today is the exhibition “The Jews of Płock 1939-1945”, which can be visited at http://80.jewishplock.eu/. You can find there extended reports, as well as many additional documents and information.

The author of the script for the film and the exhibition is Gabriela Nowak-Dąbrowska.

The film will be available with Polish and English subtitles.Skip to content