Rusza projekt “Śladami Żydów Mazowsza”!

Rusza projekt “Śladami Żydów Mazowsza”!

🇵🇱 Fragment panoramy Wyszogrodu z majestatycznie wznoszącym się nad miasteczkiem nieistniejącym już dziś budynkiem synagogi – to zapowiedź nowego projektu realizowanego przez Fundację Nobiscum. Zaczynamy oficjalnie pracę nad nowym, dwujęzycznym przewodnikiem: “Śladami Żydów Mazowsza”! ✡️

Przewodnik zaprezentuje synagogi, cmentarze żydowskie czy mykwy, ale również budynki, w których mieszkali i pracowali mazowieccy Żydzi, zlokalizowane na terenie pięciu powiatów: gostynińskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego i żuromińskiego, m.in. w Płocku, Bodzanowie, Wyszogrodzie, Bielsku, Raciążu, Sierpcu i Bieżuniu!

Wkrótce zdradzimy więcej szczegółów! Śledźcie naszą stronę oraz JewishPlock.eu ✡️

Jeśli macie zaś jakiekolwiek materiały związane z tematem przewodnika, którymi chcielibyście się z nami podzielić, zapraszamy do kontaktu: info [at] fundacjanobiscum.eu

🇬🇧 A fragment of the panorama of Wyszogród with the synagogue building majestically towering over the town – this is just a preview of a new project carried out by the Nobiscum Foundation. We are officially starting work on a new, bilingual guidebook: “In the footsteps of the Jews of Mazovia”! ✡️

The guidebook will present synagogues, Jewish cemeteries and mikvahs, as well as buildings where Mazovian Jews lived and worked, located in five poviats: Gostynin, Płock, Płońsk, Sierpc and Żuromin, including cities and towns of Płock, Bodzanów, Wyszogród, Bielsk, Raciąż, Sierpc and Bieżuń!

We will reveal more details soon! make sure to follow our website and JewishPlock.eu ✡️

If you have any materials related to the topic of the guidebook that you would like to share with us, please contact us: info [at] fundacjanobiscum.euSkip to content