Tag: Historia Żydów płockich

Wesprzyj szósty rok działalności JewishPlock.eu!

Wesprzyj szósty rok działalności JewishPlock.eu!

W najbliższych dniach rozpoczynamy szósty rok działalności JewishPlock.eu! Na stronie niezmiennie znajdziecie albumy rodzinne, biogramy, informacje na temat miejsc związanych ze społecznością żydowską miasta Płocka, filmy, wystawy i projekty online dzięki którym staramy się upamiętniać historię płockich Żydów. Wiele z nich nie zaistniałoby, gdyby nie […]

“Adam i jego Płock” – premiera książki 23 marca

“Adam i jego Płock” – premiera książki 23 marca

W sobotę 23 marca o godzinie 18.00 Fundacja Nobiscum zaprasza do Domu Darmstadt przy Starym Rynku 8 na premierę naszej najnowszej publikacji, tym razem skierowanej do młodszych czytelników – książki “Adam i jego Płock” pomysłu i autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej, opartej o wspomnienia z dzieciństwa Adama […]

Ulica Józefa Kwiatka. Szósty przewodnik Fundacji Nobiscum jeszcze w tym roku

Ulica Józefa Kwiatka. Szósty przewodnik Fundacji Nobiscum jeszcze w tym roku

🇵🇱 Dzięki dofinansowaniu Miasta Płock jesienią tego roku w Wasze ręce trafi nasz nowy przewodnik autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej, tym razem poświęcony ulicy Józefa Kwiatka! Publikację przygotowujemy w związku ze 150. rocznicą urodzin Józefa Kwiatka – działacza socjalistycznego i dziennikarza oraz patrona ulicy stanowiącej niegdyś serce dzielnicy żydowskiej. To już szósty przewodnik, który ukaże się nakładem Fundacji Nobiscum!

🇬🇧 Thanks to co-funding of the City of Płock, this autumn our new guidebook by Gabriela Nowak-Dąbrowska will be published, this time dedicated to Kwiatka Street! We are preparing the publication in connection with the 150th anniversary of birth of Józef Kwiatek – a socialist activist, journalist and the patron of the street that was once the heart of the Jewish district.  This is already the sixth guidebook to be published by the Nobiscum Foundation!

 

Wystawa “Szenwic. Historia jednej rodziny” w nowym miejscu.

Wystawa “Szenwic. Historia jednej rodziny” w nowym miejscu.

Nasza wystawa “Szenwic. Historia jednej rodziny” wpisana w program Europejskich Dni Kultury Żydowskiej trafiła w nowe miejsce! Od dziś możecie ją oglądać w Galerii Mosty przy ulicy Tysiąclecia 2A, na pierwszym piętrze, vis a vis Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży POKiS. Dziękujemy panu Arturowi Krasowi, […]

Wystawa “Szenwic. Historia jednej rodziny” dostępna online!

Wystawa “Szenwic. Historia jednej rodziny” dostępna online!

🇵🇱 Nasza wystawa “Szenwic. Historia jednej rodziny” jest już dostępna online! Wystawa przygotowana przez Fundację Nobiscum prezentuje losy członków żydowskiej rodziny, która była związana z Płockiem od początku XIX wieku. Na wystawę składają się fotografie rodzinne oraz dokumenty m. in. z Archiwum Państwowego w Łodzi […]

Achawa: warsztaty genealogiczne i spotkania z historią płockich Żydów dla seniorów we wrześniu

Achawa: warsztaty genealogiczne i spotkania z historią płockich Żydów dla seniorów we wrześniu

Dofinansowany przez Miasto Płock projekt Fundacji Nobiscum zatytułowany “Achawa. Cykl warsztatów i spotkań z historią i kulturą płockich Żydów” powraca we wrześniu!

Nasz projekt jest skierowany do osób starszych, seniorów z pierwszego podobszaru rewitalizacji. Projekt wychodzi naprzeciw wskazanemu w Płockim Programie Rewitalizacji problemowi braku miejsc do spędzania czasu wolnego oraz imprez integrujących lokalną społeczność.

Wydarzenia w ramach “Achawy” we wrześniu:

9 września, godz. 11.00
Achawa: warsztaty genealogiczne dla seniorów
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: warsztaty@fundacjanobiscum.eu.
Miejsce: Klub Aktywnego Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Synagogalna 4 lok. 3)

Fundacja Nobiscum zaprasza płockich seniorów na warsztaty genealogiczne, których celem będzie przekazanie podstawowej wiedzy na temat genealogii oraz praktycznego jej wykorzystania w odkrywaniu swoich korzeni. Poprowadzi je Magdalena Młodziejewska.

Magdalena Młodziejewska – magister pedagogiki społecznej, wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Płocku, edukatorka i specjalistka do spraw popularyzacji zasobu archiwalnego.

15 września, godz. 11.00
Achawa: Gdzie szukać informacji o płockich Żydach?
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: warsztaty@fundacjanobiscum.eu.
Miejsce: Klub Aktywnego Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Synagogalna 4 lok. 3)

Fundacja Nobiscum zaprasza płockich seniorów na spotkanie dotyczące źródeł do historii płockich Żydów w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku. Poprowadzi je Gabriela Nowak-Dąbrowska.

23 września, godz. 11.00
Achawa: Żydzi płoccy 1237-1939
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: warsztaty@fundacjanobiscum.eu.
Miejsce: Klub Aktywnego Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Synagogalna 4 lok. 3)

Fundacja Nobiscum zaprasza płockich seniorów na spotkanie przybliżające historię płockich Żydów, od wydania aktu lokacyjnego miasta Płocka do wybuchu II wojny światowej. Poprowadzi je Gabriela Nowak-Dąbrowska. Na spotkanie obowiązują zapisy: warsztaty@fundacjanobiscum.eu.

Gabriela Nowak-Dąbrowska – historyczka, genealożka, badaczka historii płockich Żydów. Autorka m.in. publikacji “Żydzi płoccy. Album pamięci”, “Śladami płockich Żydów”, “Dzielnica żydowska w Płocku. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna”. Redaktorka oraz autorka tekstów i opracowań strony JewishPlock.eu. W 2021 roku nominowana w plebiscycie “Płocczanin Roku 2020” za działalność na rzecz pamięci o płockiej społeczności żydowskiej. Od 2023 roku członkini sieci Forum Dialogu i laureatka nagrody “Chroniąc Pamięć” przyznawanej za działania na rzecz ratowania i upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce.

Partnerem naszych wszystkich wydarzeń we wrześniu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.

Szenwic. Historia jednej rodziny – wystawa już od 2 września

Szenwic. Historia jednej rodziny – wystawa już od 2 września

🇵🇱 Wystawa “Szenwic. Historia jednej rodziny” przygotowana przez Fundację Nobiscum zaprezentuje losy członków żydowskiej rodziny, która była związana z Płockiem od początku XIX wieku. Na wystawę planszową będą składać się fotografie rodzinne oraz dokumenty m. in. z Archiwum Państwowego w Łodzi i Archiwum Państwowego w […]

Płocczanie i bunt w Treblince. Film “Ostatnia droga życia” dostępny online

Płocczanie i bunt w Treblince. Film “Ostatnia droga życia” dostępny online

🇵🇱 2 sierpnia 2023 roku w Kinie za Rogiem w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów miała miejsce premiera filmu „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince” zrealizowanego przez Fundację Nobiscum dzięki dofinansowaniu Miasta Płock w 80. rocznicę buntu więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu […]

Premiera filmu „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”

Premiera filmu „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”

🇵🇱 Wiedzieli więźniowie, że wyjścia nie ma oprócz walki, która mogła części przynieść wyzwolenie. Wielka święta chęć życia, umiłowanie wolności, zrodziło myśl o wyrwaniu się z drutów kolczastych.

Marian Płatkiewicz

W 2023 roku przypada 80. rocznica buntu więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. W związku z tą rocznicą oraz dzięki dofinansowaniu Miasta Płock Fundacja Nobiscum przygotowała film zatytułowany „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”. Celem produkcji jest przybliżenie postaci Żydów z Płocka, którzy byli uczestnikami powstania, w tym Mariana Płatkiewicza, Motela Perelgryca oraz Chaskiela Rozenberga. Autorski scenariusz filmu został oparty m.in. o wspomnienia Mariana Płatkiewicza zachowane w zbiorach Yad Vashem, dokumenty archiwalne ze zbiorów Archiwum Państwowego w Płocku oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku, a także pamiątki rodzinne – fotografie udostępnione fundacji ze zbiorów prywatnych rodzin Motela Perelgryca oraz Chaskiela Rozenberga. W filmie gościnnie wystąpili m.in. przedstawiciele Fundacji Pamięć Treblinki, która gromadzi oraz upowszechnia wiedzę o obozie, zbiera istniejące relacje świadków i ocalałych oraz publikuje imiona i nazwiska osób, które w Treblince zginęły (razem z Żydowskim Instytutem Historycznym tworzy tzw. Księgę Imion).

Film nagrany został w Płocku, w lokalizacjach związanych z życiem płockich Żydów, którzy w okresie II wojny światowej byli więźniami Treblinki i którzy latem 1943 roku brali udział w powstaniu (Marian Płatkiewicz, Rudek Lubraniecki, Motel Perelgryc, Chaskiel Rozenberg) oraz na terenie Muzeum Treblinka.

Na premierę filmu zapraszamy do Kina za Rogiem w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów 2 sierpnia 2023 roku o godz. 18.00, a więc w rocznicę buntu więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. Po swojej płockiej premierze film znajdzie się także w mediach społecznościowych i portalach opartych o treści wideo (Facebook, Youtube, Vimeo) oraz na stronie internetowej Fundacji Nobiscum.

🇬🇧 The prisoners knew that there was no way out except to fight, which could bring liberation to some of them. The great holy will to live, the love of freedom, gave rise to the idea of breaking free from hell surrounded by barbed wire.

Marian Platkiewicz

2023 marks the 80th anniversary of the revolt of the prisoners of the German Nazi death camp Treblinka II. In connection with this anniversary and thanks to the financial support of the City of Płock, the Nobiscum Foundation prepared a film entitled “The last path of their lives. People of Płock in the Uprising in Treblinka”.

The aim of the production is to present the Jewish people from Płock who participated in the uprising, including Marian Platkiewicz, Motel Perelgryc and Chaskiel Rozenberg. The script of the film was based on the memoirs of Marian Platkiewicz preserved in the collection of Yad Vashem, archival documents from the collections of the State Archives in Płock and the Registry Office in Płock, as well as family memorabilia – photographs made available to the foundation from the private collections of the families of Motel Perelgryc and Chaskiel Rozenberg. Guests of the film include, among others, representatives of the Memory of Treblinka Foundation, which collects and promotes knowledge about the camp, gathers accounts of witnesses and survivors, and publishes the names and surnames of people who were murdered in Treblinka (together with the Jewish Historical Institute, the foundation creates the so-called Book of Names).

The film was recorded in Płock, in locations related to the life of Jewish residents who were later prisoners of Treblinka during World War II and who took part in the uprising in the summer of 1943 (Marian Platkiewicz, Rudek Lubraniecki, Motel Perelgryc, Chaskiel Rozenberg) as well as on the grounds of the Treblinka Museum.

We would like to invite you to the premiere of the film to the Cinema Around the Corner of the Franciszka and Stefan Themerson Center for Culture and Arts in Płock on August 2, 2023 at 6 p.m., on the anniversary of the revolt of prisoners of the German Nazi death camp Treblinka II. After its premiere in Płock, the film will also be available in social media and video-based websites (Facebook, Youtube, Vimeo) as well as on the website of the Nobiscum Foundation.

5 lat Fundacji Nobiscum

5 lat Fundacji Nobiscum

Dziś, 9 lipca, Fundacja Nobiscum obchodzi 5. rocznicę powstania! Chcielibyśmy serdecznie podziękować przyjaciołom naszej fundacji, naszym darczyńcom oraz wszystkim osobom, które przez ten czas wspierały nas w różny sposób. Dziękujemy Miastu Płock, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Funduszowi Grantowemu dla […]


Skip to content