Tag: Płońsk

Warsztaty z okazji święta Szawuot w Domu Pamięci w Płońsku

Warsztaty z okazji święta Szawuot w Domu Pamięci w Płońsku

11 czerwca we wtorek rozpoczyna się Szawuot – żydowskie Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw lub Świętem Zbiorów, które potrwa do czwartku 13 czerwca. W sobotę 15 czerwca o godzinie 11.00 zapraszamy dzieci w wieku 5+ wraz z opiekunami na warsztaty, podczas których przybliżymy obchody […]

Wystawa “Domy wieczności” w Domu Pamięci w Płońsku

Wystawa “Domy wieczności” w Domu Pamięci w Płońsku

W Domu Pamięci w Płońsku do 29 czerwca można zapoznać się z wystawą „Domy wieczności” poświęconą cmentarzom żydowskim, przygotowaną przez Żydowskie Muzeum Galicja. W wielu miejscach w całej Polsce cmentarze żydowskie lub to, co z nich pozostało, to jedyny widoczny znak wielowiekowej obecności społeczności żydowskich […]

Zapraszamy do Domu Pamięci w Płońsku

Zapraszamy do Domu Pamięci w Płońsku

🇵🇱 20 października otworzył się Dom Pamięci w Płońsku nowa instytucja kultury na mapie miasta, działająca w ramach Miejskiego Centrum Kultury, której celem jest m.in. przybliżanie historii lokalnej społeczności żydowskiej.

Od października mamy przyjemność prowadzić Dom Pamięci jako jego koordynator (Piotr Dąbrowski) i specjalista ds. merytorycznych (Gabriela Nowak-Dąbrowska), aktualnie pracujemy nad przygotowaniem programu wydarzeń, ale również wdrażamy bieżącą działalność edukacyjną. Za nami pierwsze wizyty potomków płońskich Żydów i grup szkolnych oraz początek pracy merytorycznej. W oparciu m.in. o nasze działania w Płocku i Płońsku chcemy także stworzyć nową inicjatywę w sieci poświęconą historii Żydów na Mazowszu.

Tymczasem serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w Płońsku. W Domu Pamięci czeka na Was świetna wystawa stała “Spójrz – przypomnij!” stworzona przez kolektyw SENNA i materiały pochodzące m.in. z prowadzącej tu od lat bezcenną pracę Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska. Obserwujcie stronę DP aby być na bieżąco z naszymi aktualnymi działaniami:

Strona Domu Pamięci: https://dompamieciplonsk.pl/

Dom Pamięci na Facebooku: https://www.facebook.com/dompamieciplonsk

Jednocześnie kontynuujemy naszą pracę związaną ze społecznością żydowską Płocka. Kolejne nasze projekty – już niebawem!

🇬🇧 On October 20, the Płońsk Memorial House was opened – a new cultural institution on the map of the city, operating as part of the Municipal Cultural Center, the aim of which is, among others, presenting the history of the local Jewish community.

Since October, we’ve had the pleasure of running the Memorial House as its coordinator (Piotr Dąbrowski) and research specialist (Gabriela Nowak-Dąbrowska), we are currently working on preparing a program of events, but also implementing ongoing educational activities. The first visits of descendants of Płońsk Jews and school groups, as well as the beginning of historic research work, are already behind us. Based on, among others, our activities in Płock and Płońsk, we also aim to create a new online initiative dedicated to the history of Jews in Mazovia.

Meanwhile, we warmly invite you to visit us in Płońsk. A great permanent exhibition “Glance and recall!” awaits you in the Memorial House, created by the SENNA collective as well as materials from the Płońsk History Documentation Centre, which has been conducting invaluable work here for years. Follow the MH fanpage to stay up to date with our current activities:

Website of the Memorial House: https://dompamieciplonsk.pl/en/

Memorial House on facebook: https://www.facebook.com/dompamieciplonsk

At the same time, we continue our work related to the Jewish community of Płock. Our next projects – coming soon!


Skip to content