Wystawa “Domy wieczności” w Domu Pamięci w Płońsku

Wystawa “Domy wieczności” w Domu Pamięci w Płońsku

🇵🇱 W Domu Pamięci w Płońsku do 29 czerwca można zapoznać się z wystawą „Domy wieczności” poświęconą cmentarzom żydowskim, przygotowaną przez Żydowskie Muzeum Galicja.

W wielu miejscach w całej Polsce cmentarze żydowskie lub to, co z nich pozostało, to jedyny widoczny znak wielowiekowej obecności społeczności żydowskich na danym terenie. Wystawa „Domy wieczności” jest refleksją nad tym, czym cmentarze żydowskie są dla nas dzisiaj oraz próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czego możemy się na ich podstawie dowiedzieć. Ma ona służyć przybliżeniu tematyki żydowskich cmentarzy jak najszerszemu gronu odbiorców, pomóc w zrozumieniu, jak ważnym elementem dziedzictwa kulturowego są zachowane cmentarze żydowskie i odpowiedzieć na szereg pytań związanych z cmentarzami w kontekście historii i tradycji Żydów.

Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 29 czerwca.

Wystawa jest dostępna w języku polskim i angielskim.

Wstęp bezpłatny.

Fundacja Nobiscum jest współorganizatorem wystawy w Płońsku.

🇬🇧 The exhibition “Houses of Eternity” dedicated to Jewish cemeteries, prepared by the Galicia Jewish Museum, can be visited at the Płońsk Memorial House until 29 June.

In many places throughout Poland, Jewish cemeteries or what remains of them are the only visible sign of the centuries-long presence of Jewish communities in a given area. The exhibition “Houses of Eternity” is a reflection on what Jewish cemeteries mean to us today and an attempt to find an answer to the question of what we can learn from them. Its aim is to introduce the topic of Jewish cemeteries to the widest possible audience, help understand how important an element of cultural heritage the preserved Jewish cemeteries are and answer a number of questions related to cemeteries in the context of Jewish history and tradition.

The exhibition will be open to visitors until June 29.

The exhibition is available in Polish and English.

Admission is free.

The Nobiscum Foundation is the co-organizer of this exhibition in Płońsk.

 

 Skip to content