Miesiąc: luty 2021

Premiera filmu “W otchłań cieni” i wystawy “Żydzi płoccy 1939-1945”

Premiera filmu “W otchłań cieni” i wystawy “Żydzi płoccy 1939-1945”

🇵🇱 Zapraszamy do obejrzenia filmu “W otchłań cieni”, który przygotowaliśmy w związku z 80. rocznicą likwidacji płockiego getta. W filmie posłuchać można relacji świadków tych wydarzeń, zobaczyć archiwalia i rysunki udostępnione nam przez Jakuba Gutermana, a także posłuchać muzyki Piotra Dąbrowskiego i płockiej grupy Schröttersburg. […]

80. rocznica likwidacji płockiego getta – obejrzyj trailer filmu “W otchłań cieni”

80. rocznica likwidacji płockiego getta – obejrzyj trailer filmu “W otchłań cieni”

“Mocno stłoczeni jeden przy drugim, brat przy bracie, przyjaciel przy przyjacielu, sąsiad przy sąsiedzie, znosili ze stoickim spokojem uderzenia i poniżenia. Jeśli nienawiść mogłaby zniszczyć świat, wówczas nienawiść, która paliła się w ich oczach, zmieniłaby wszystko w proch” [Symcha Guterman] Zapraszamy do obejrzenia trailera filmu […]

Dzielnica żydowska w Płocku. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna. Rozpoczynamy pracę nad nowym przewodnikiem!

Dzielnica żydowska w Płocku. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna. Rozpoczynamy pracę nad nowym przewodnikiem!

🇵🇱 W roku 2021 roku, kiedy przypada 80. rocznica likwidacji płockiego getta, Fundacja Nobiscum zrealizuje dofinansowany przez Miasto Płock projekt, który zakłada przygotowanie i wydanie dwujęzycznego (język polski i angielski) przewodnika pt. “Dzielnica żydowska w Płocku. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna”, stanowiącego kompendium wiedzy na temat dawnej dzielnicy żydowskiej miasta oraz obiektów, które są czytelnym świadectwem obecności i działalności płocczan wyznania mojżeszowego, jak również miejsc już nieistniejących (m.in. Wielka Synagoga oraz bet ha-midrasz – szkoła Dancygiera).

Przewodnik autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej, wiceprezes Fundacji Nobiscum oraz badaczki historii płockich Żydów, zaprezentuje ponad 50 miejsc i obiektów, w tym budowle o charakterze sakralnym oraz budynki związane z życiem codziennym. Będzie to pierwszy w Płocku dwujęzyczny przewodnik poświęcony całkowicie dzielnicy żydowskiej, który pomoże dostrzec ślady obecności Żydów, tworzących historię Płocka przez ponad 700 lat, w przestrzeni naszego miasta.

Książka będzie dystrybuowana bezpłatnie i będzie trzecim już wydawnictwem tego typu zrealizowanym w ramach działań Fundacji Nobiscum dzięki dofinansowaniu Miasta Płock po przewodnikach “Śladami płockich Żydów” (2019) oraz “Płock – miasto wielu kultur” (2020) – tym razem jednak w nowej, obszerniejszej formule.

🇬🇧 In the year 2021, which marks the 80th anniversary of the liquidation of the ghetto in Płock, the Nobiscum Foundation will implement a project co-financed by the City of Płock, which involves the preparation and publication of a bilingual (Polish and English) guidebook entitled “The Jewish district in Płock. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna”, which is aimed to become a compendium of knowledge about the former Jewish district of the city and buildings that are a clear testimony of the presence and activity of the Jewish inhabitants of Płock, as well as places no longer existing (including the Great Synagogue and beth ha-midrash – Dancygier’s school).

The guidebook by Gabriela Nowak-Dąbrowska, vice president of the Nobiscum Foundation and researcher of the history of Płock Jews, will present over 50 places and objects, including sacred places and buildings related to everyday life. It will be the first bilingual guidebook in Płock devoted entirely to the Jewish district, which will help notice the traces of the presence of Jews who formed the history of Płock for over 700 years.

The book will be distributed free of charge and will be the third publication of this type realized as part of the activities of the Nobiscum Foundation thanks to the funding of the City of Płock, preceded by guidebooks “In the footsteps of Płock Jews” (2019) and “Płock – the city of many cultures” (2020) – this time, however, in a new, more extensive formula.


Skip to content