Miesiąc: czerwiec 2021

“Płock w zasięgu reki” po raz siódmy: historia ulicy Grodzkiej

“Płock w zasięgu reki” po raz siódmy: historia ulicy Grodzkiej

🇵🇱 Siódmy odcinek cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, poświęciliśmy jednej z najpopularniejszych ulic Starego Miasta – Grodzkiej. Gabriela Nowak-Dąbrowska opowiada o historii kamienic, ale i ludzi – to tu mieszkali lub prowadzili swoje przedsiębiorstwa […]

Zabytki płockiego prawosławia w szóstym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”

Zabytki płockiego prawosławia w szóstym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”

🇵🇱 W szóstym już odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, Gabriela Nowak-Dąbrowska i gość specjalny odcinka – ks. Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku – opowiedzą o historii nieistniejącej już […]

Jesteśmy nominowani w plebiscycie “Płocczanin Roku 2020”

Jesteśmy nominowani w plebiscycie “Płocczanin Roku 2020”

🇵🇱 Zaskakująca, ale i miła wiadomość: jesteśmy nominowani w plebiscycie “Płocczanin Roku 2020” organizowanym przez Wyborczą Płock i Urząd Miasta Płocka za “nieustępliwe dążenie do przywrócenia zbiorowej pamięci o przedwojennych sąsiadach, których w zdecydowanej większości pochłonął Holocaust”. Cieszy nas bardzo, że nasze zeszłoroczne inicjatywy zyskały uznanie w oczach kapituły plebiscytu, ale przede wszystkim – obiecujemy konsekwentny, dalszy ciąg naszej pracy!

Gratulujemy też pozostałym nominowanym, którymi są: biskup Marek Maria Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP), płoccy historycy i autorzy Grzegorz Gołębiewski (Towarzystwo Naukowe Płockie) i Piotr Gryszpanowicz (Towarzystwo Techniczne w Płocku), ks. Wiesław Gutowski i Jarosław Murawski!

Tekst o nas i informacje jak głosować znajdziecie tu:

https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,27216869,plocczanin-roku-2020-zaczynamy-plebiscyt-nominowani-gabriela.html

Fot. Piotr Hejke / Agencja Gazeta

🇬🇧 Surprising, but also nice news: we are nominated in the plebiscite “Citizen of Płock of the Year 2020” organized by Wyborcza Płock and the City of Płock for “relentless efforts to restore the collective memory of our pre-war neighbors, the vast majority of whom were murdered in the Holocaust.” We are very pleased that our last year’s initiatives gained recognition in the eyes of the jury, but most of all – we promise the consistent continuation of our work!

We also congratulate the other nominees, who are: Bishop Marek Maria Karol Babi (Old Catholic Mariavite Church in Poland), historians and authors from Płock: Grzegorz Gołębiewski (Płock Scientific Society) and Piotr Gryszpanowicz (Technical Society in Płock), Fr. Wiesław Gutowski and Jarosław Murawski!

You can find the text about us and the information on how to vote here (Polish only):

https://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,27216869,plocczanin-roku-2020-zaczynamy-plebiscyt-nominowani-gabriela.html

Photo: Piotr Hejke / Agencja Gazeta


Skip to content