76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

“Nienawiść dużo łatwiej wzbudzić, niż skłonić do miłości. Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia.” – Marek Edelman.

Dziś 76. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Pamiętajmy o tych, którzy bohatersko stawili wtedy czoła wielkiej nienawiści.

O powstaniu można przeczytać m.in. w obszernym artykule Justyny Majewskiej z Żydowskiego Instytutu Historycznego:

https://www.jhi.pl/blog/2019-04-19-powstanie-w-getcie-warszawskim

“Hatred is much easier to arouse than love. Hatred is easy, love requires effort and sacrifice.” – Marek Edelman.

Today is the 76th anniversary of the beginning of the Warsaw Ghetto Uprising. Let us remember those who heroically faced great hatred at that time.

You can read more about the uprising in the article by Justyna Majewska from the Jewish Historical Institute:

https://www.jhi.pl/en/blog/2019-04-19-the-warsaw-ghetto-uprising