Tag: Historia

Wizyta u mariawitów w ostatnim odcinku “Płocka w zasięgu ręki”

Wizyta u mariawitów w ostatnim odcinku “Płocka w zasięgu ręki”

🇵🇱 Dziesiąty i ostatni już odcinek cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, poświęciliśmy miejscom i ludziom związanym z mariawityzmem. Odwiedzimy Świątynię Miłosierdzia i Miłości oraz zabudowania klasztorne, a także płocki cmentarz mariawicki. Film dostępny jest […]

Spotkanie w antykwariacie “Ballady i Romanse”. Wpadnij po nasze najnowsze wydawnictwa

Spotkanie w antykwariacie “Ballady i Romanse”. Wpadnij po nasze najnowsze wydawnictwa

Fundacja Nobiscum zaprasza w niedzielę 29 sierpnia od godziny 10.00 do 13.00 do antykwariatu “Ballady i Romanse” (ul. Rembielińskiego 6B, pawilon 5A), gdzie będzie można zdobyć nasze nowe publikacje. Tego dnia płocczanie będą mieli kolejną już okazję do zaopatrzenia się w najnowsze wydawnictwo Fundacji Nobiscum […]

Plebiscyt Płocczanin Roku 2020 rozstrzygnięty. Dziękujemy za nominację!

Plebiscyt Płocczanin Roku 2020 rozstrzygnięty. Dziękujemy za nominację!

🇵🇱 Pragniemy raz jeszcze podziękować kapitule konkursu “Płocczanin Roku 2020” – laureatom konkursu z lat ubiegłych, przedstawicielom płockiej “Wyborczej” i Urzędu Miasta Płocka za nominację, a wszystkim, którzy zechcieli nas wesprzeć – za oddane głosy! Gratulujemy Piotrowi Gryszpanowiczowi tytułu Płocczanina Roku, i kłaniamy się wszystkim pozostałym nominowanym!

Jak wielokrotnie to powtarzaliśmy, o osiadaniu na jakichkolwiek laurach w naszym przypadku nie ma mowy, bo wiele jest do zrobienia w Płocku w kwestii pamięci o społeczności żydowskiej naszego miasta. Na początek: jeszcze w tym roku ukaże się przewodnik “Dzielnica żydowska w Płocku. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna” autorstwa Gabrieli, przygotowany w naszej autorskiej formule dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka, a także anglojęzyczna, zbiorcza edycja obu dotychczasowych wydań “Wychodząc z niepamięci”. Mając na uwadze nieustające zainteresowanie pierwszą częścią tej książki – obiecujemy również jej niezwłoczną reedycję! A to nie wszystko…

Dziękujemy wszystkim, na których wsparcie możemy liczyć!

🇬🇧 We would like to thank the chapter of the competition “Citizen of Płock of the Year 2020” – the winners of the competition from previous years, representatives of Wyborcza.pl Płock and the City of Płock for the nomination, as well as all who wanted to support us – for their votes! Congratulations to Piotr Gryszpanowicz on the title of Citizen of Płock of the Year, as well as to all the other nominees!

As we have repeatedly said, there is no question of resting on our laurels because there is a lot to be done in Płock in terms of the remembrance of the Jewish community in our city. To begin with, this year we will publish the guidebook “The Jewish District in Płock. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna Streets” written by Gabriela, prepared in our proprietary formula thanks to funding from the City of Płock, as well as an English, collective edition of both previous books titled “Out of oblivion”. Bearing in mind the continued interest in the first part of this book, we also promise to re-edit it in Polish as soon as possible! And we do not stop here…

We would like to thank everyone on whose support we can continuously count!

Nasze najnowsze publikacje na Napowietrzaczu Kultury

Nasze najnowsze publikacje na Napowietrzaczu Kultury

Fundacja Nobiscum zaprasza w niedzielę 15 sierpnia od godziny 12.00 na nasze stoisko podczas Napowietrzacza Kultury organizowanego przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów (ul. Jakubowskiego 10). Tego dnia płocczanie będą mieli pierwszą okazję do zaopatrzenia się w najnowsze wydawnictwo Fundacji Nobiscum – książkę […]

Płock w zasięgu ręki, odcinek dziewiąty: zabytki techniki

Płock w zasięgu ręki, odcinek dziewiąty: zabytki techniki

🇵🇱 W dziewiątym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, przyjrzymy się niektórym spośród płockich zabytków techniki: dawnym młynom, fabrykom, elektrowniom czy wieży ciśnień. Większość z nich do dziś czeka na renowację i odzyskanie świetności. […]

Plac Narutowicza w ósmym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”

Plac Narutowicza w ósmym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”

🇵🇱 W ósmym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który przygotowujemy dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, udajemy się na Plac Narutowicza. To tu mieści się wiele zabytkowych budynków o bogatej historii, siedzibę ma Towarzystwo Naukowe Płockie, plac był także świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, takich jak obrona Płocka przed inwazją bolszewicką w 1920 roku. 🎞

Film dostępny jest w języku polskim, z polskimi i angielskimi podpisami na naszych kanałach na Facebooku, Youtube i Vimeo.

🇬🇧 In the eighth episode of the series “Płock within your reach”, which the Nobiscum Foundation is preparing thanks to the funding received from the Grant Fund for Płock, we visit the Narutowicza Square. It is here that many historic buildings with a rich history are located, the Płock Scientific Society is based as well, the square also witnessed important historical events, such as the defense of Płock against the Bolshevik invasion in 1920. 🎞

The film is available in Polish, with Polish and English subtitles on our Facebook, Youtube and Vimeo channels.

 

“Płock w zasięgu reki” po raz siódmy: historia ulicy Grodzkiej

“Płock w zasięgu reki” po raz siódmy: historia ulicy Grodzkiej

🇵🇱 Siódmy odcinek cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, poświęciliśmy jednej z najpopularniejszych ulic Starego Miasta – Grodzkiej. Gabriela Nowak-Dąbrowska opowiada o historii kamienic, ale i ludzi – to tu mieszkali lub prowadzili swoje przedsiębiorstwa […]

Zabytki płockiego prawosławia w szóstym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”

Zabytki płockiego prawosławia w szóstym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”

🇵🇱 W szóstym już odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, Gabriela Nowak-Dąbrowska i gość specjalny odcinka – ks. Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku – opowiedzą o historii nieistniejącej już […]

W piątym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki” odkrywamy tajemnice kamienic Starego Rynku

W piątym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki” odkrywamy tajemnice kamienic Starego Rynku

🇵🇱 W piątym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, pozostajemy na Starym Rynku, tym razem spoglądając głównie na historię jego północnej pierzei. To tu mieszkali m.in. historyk i pisarz Wincenty Hipolit Gawarecki, muzyk i kompozytor Gustaw Lewita czy znany w żydowskim świecie pisarz i przedwojenny aktywista Nachum Sokołow. Z opowieści Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej poznacie też choćby historię charakterystycznej kamienicy z numerem 17 czy popularnego budynku u zbiegu Starego Rynku i ulic Grodzkiej i Jerozolimskiej.

Film dostępny jest w języku polskim, z polskimi i angielskimi podpisami na naszych kanałach na Facebooku, Youtube i Vimeo.

🇬🇧 In the fifth episode of the series “Płock within your reach”, which the Nobiscum Foundation is preparing thanks to the funding received from the Grant Fund for Płock, we stay in the Old Market Square, this time looking mostly at the history of its northern frontage. Here lived, among others, historian and writer Wincenty Hipolit Gawarecki, musician and composer Gustaw Lewita or the writer and pre-war activist Nachum Sokolov, known especially in the Jewish world. From the stories of Gabriela Nowak-Dąbrowska you will also learn, for example, the history of the characteristic tenement house with number 17 or the popular building at the intersection of the Old Market Square with Grodzka and Jerozolimska Streets.

The film is available in Polish, with Polish and English subtitles on our Facebook, Youtube and Vimeo channels.

 

Historia Domu Darmstadt w czwartym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”

Historia Domu Darmstadt w czwartym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”

🇵🇱 W czwartym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, Gabriela Nowak-Dąbrowska opowie o historii Dom Darmstadt – kamienicy przy Starym Rynku 8, w której w XIX wieku funkcjonował Hotel Berliński, mieszkali m.in. autor “Dziadka […]