Hanna Witt-Paszta i Paweł Bartnik. Dwie muzyczne drogi w trzecim odcinku “Pokoleń płockiej sztuki”

Hanna Witt-Paszta i Paweł Bartnik. Dwie muzyczne drogi w trzecim odcinku “Pokoleń płockiej sztuki”

🇵🇱 Trzeci odcinek cyklu “Pokolenia płockiej sztuki”, który Fundacja Nobiscum realizuje dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, poświęciliśmy muzyce. O swoich artystycznych drogach opowiadają w nim Hanna Witt-Paszta – pianistka i edukatorka, wychowawczyni pokoleń płockich muzyków, wieloletnia dyrektorka Płockiej Orkiestry Kameralnej, późniejszej Płockiej Orkiestry Symfonicznej, a także Paweł Bartnik, współtwórca projektów kIRk, Sarmacja czy Msza Święta w Altonie, remikser, realizator miksu i masteringu w studio Heavyweight.pro

Film jest dostępny z polskimi i angielskimi napisami.

Obejrzyj na Facebooku (link)

Obejrzyj na Youtube (link)

Obejrzyj na Vimeo (link)

🇬🇧 The third episode of the series “Generations of Art from Płock”, which the Nobiscum Foundation is implementing thanks to co-funding of the Self-Government of the Mazovian Voivodeship, is devoted to music. The guests of the episode, discussing their artistic paths, are Hanna Witt-Paszta – pianist and educator, tutor of generations of Płock musicians, long-term director of the Płock Chamber Orchestra, later Symphonic Orchestra, as well as Paweł Bartnik, co-creator of the projects kIRk, Sarmacja or Msza Święta w Altonie, remixer, mix and mastering engineer in Heavyweight.pro studio.

The film is available with Polish and English subtitles.

Watch on Facebook (link)

Watch on Youtube (link)

Watch on Vimeo (link)Skip to content