Sygnał/Szum 2023: spacer dźwiękowy po dawnej dzielnicy żydowskiej Płocka z Piotrem Dąbrowskim

Sygnał/Szum 2023: spacer dźwiękowy po dawnej dzielnicy żydowskiej Płocka z Piotrem Dąbrowskim

W ramach tegorocznego cyklu Sygnał/Szum, który realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w sobotę 30 września Fundacja Nobiscum zaprasza na spacer dźwiękowy po dawnej dzielnicy Żydowskiej Płocka z Piotrem Dąbrowskim.

Spacer startuje o godzinie 13.00. Miejsce spotkania to Plac 13-tu Straconych. Spacer trasą wokół dzielnicy żydowskiej potrwa ok. 1,5 godziny. Udział jest nieodpłatny, prosimy o potwierdzenie udziału: warsztaty@fundacjanobiscum.eu lub pod nr telefonu +48 574 188 454

Podczas spaceru posłuchamy dźwięków w miejscach, które niegdyś tętniły życiem płockiej społeczności żydowskiej. Zastanowimy się nad pochodzeniem i rolą tych dźwięków w procesie (nie)pamięci jak również nad audiosferą bezpowrotnie utraconą i w żaden sposób nie zarejestrowaną, choć niekiedy opisywaną w tekstach literackich.

Do udziału w spacerze nie będzie potrzebny żaden sprzęt nagrywający, choć oczywiście dokonanie nagrań przez uczestników będzie jak najbardziej możliwe.

Piotr Dąbrowski – płocki muzyk, producent, realizator dźwięku. W swojej aktualnej działalności artystycznej skupiony na eksplorowaniu możliwości systemu modularnego i różnorodnego instrumentarium elektronicznego i elektroakustycznego. Tworzy głównie w estetyce ambientalnej, nie stroniąc również od trudnych do sklasyfikowania poszukiwań dźwiękowych i field recordingu. Od pewnego czasu konstruuje własne urządzenia służące rejestracji dźwięków otoczenia, jak hydrofony i geofony, a także kostki efektowe i moduły eurorack. Jest kuratorem płockiego cyklu koncertowego Sygnał/Szum.

W 2019 roku powołał do życia projekty UBIEL – w którym na język muzyki ambient i drone przełożył kameralne kompozycje Stanisława Moniuszki, Random Variable – oparty na eksploracji przypadkowości i sekwencji powstałych na podstawie algorytmów, będący efektem fascynacji twórcy improwizacją, ideą twórczego dialogu z maszyną i rolą przypadku w muzyce, a także Smalltown Soundscapes – field recordingowy koncept oparty o nagrania wykonywane w niewielkich polskich miastach i miasteczkach. W marcu 2020 roku ukazał się album „Wyszło z boru”, w którym tytułowy wiersz Bolesława Leśmiana posłużył jako inspiracja do stworzenia ambientalno-dronowej muzyki. W 2021 światło dzienne ujrzał projekt „Fantomatyka”, w którym tytułowa idea Stanisława Lema posłużyła do wykreowania 8 utworów inspirowanych fragmentami nagrań terenowych i zjawisk dźwiękowych w nich występujących. W ostatnich latach stworzył trzy duże projekty stricte field recordingowe: pierwszą część „Mapy dźwiękowej Płocka” (2020) zawierającą 40 nagrań miasta objętego jeszcze pandemicznymi obostrzeniami, projekt „Rozśpiewana swoim szumem. Mapa dźwiękowa Wisły na Mazowszu” (2021), w którego kolejnych 40 nagraniach znalazł się zapis podróży wzdłuż brzegów rzeki na jej mazowieckim odcinku, a także „Mapę dźwiękową Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” (2022), na którą złożyło się 20 nagrań z tego ciekawego przyrodniczo parku znajdującego się nieopodal Płocka. Jego kolaż audio „Jedenaście pięter” oparty o 7 nagrań terenowych wykonanych w wielkopłytowym bloku i bezpośrednich jego przyległościach przy użyciu mikrofonu i geofonu DIY, został doceniony jako jeden z trzech nagrodzonych w open callu organizowanym w końcu 2022 roku przez Mazowiecki Instytut Kultury i Radio Kapitał.

https://piotrdabrowskimusic.pl/

Partnerem wydarzenia jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów.

Tegoroczny cykl SygnałSzum patronatem objął Anxious Musick Magazine.

Zadanie publiczne
Sygnał/Szum – cykl wywiadów, koncertów
i warsztatów dźwiękowych (edycja 2023)
realizuje Fundacja Nobiscum dzięki dofinansowaniu ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego.Skip to content