Otwarcie wystawy “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze”. Film i fotorelacja

Otwarcie wystawy “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze”. Film i fotorelacja

Otwarcie wystawy “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze” w Filii nr 7 Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego. Referat na temat Stanisława Posnera wygłosiła Gabriela Nowak-Dąbrowska, wiceprezes Fundacji Nobiscum i autorka wystawy.

Raz jeszcze dziękujemy Joannie Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej i wszystkim jej pracownikom. Dziękujemy również Prezydentowi Miasta Płocka Andrzejowi Nowakowskiemu za objęcie wystawy patronatem honorowym, wszystkim instytucjom, które udostępniły materiały, na podstawie których wystawa powstała oraz drukarni Mediakolor.

Zapraszamy do Filii nr 7, wystawę będzie można oglądać do 20 listopada – oczywiście bezpłatnie.

English:

Opening of the exhibition “The Jewish Count. The story of Stanisław Posner” in the Department No. 7 of the Płock Library. A lecture on Stanisław Posner was delivered by Gabriela Nowak-Dąbrowska, vice president of the Nobiscum Foundation and the author of the exhibition.

Once again we would like to thank Joanna Banasiak, director of the Płock Library and all of its employees. We also thank the President of Płock Andrzej Nowakowski for his honorary patronage over the exhibition, all the institutions that presented us with materials, on the basis of which the exhibition was created, and the Mediakolor printing house.

We cordially invite you to the Department No. 7, the exhibition will be open until November 20 – the admittance is free.

https://www.youtube.com/watch?v=px3QurjPqvY

Realizacja video/Video by: Przemysław Strąk

 

Fotografie/Photos: Gabriela Nowak-Dąbrowska i Piotr Dąbrowski © Fundacja Nobiscum