Wesprzyj szósty rok działalności JewishPlock.eu!

Wesprzyj szósty rok działalności JewishPlock.eu!

🇵🇱 W najbliższych dniach rozpoczynamy szósty rok działalności JewishPlock.eu!

Na stronie niezmiennie znajdziecie albumy rodzinne, biogramy, informacje na temat miejsc związanych ze społecznością żydowską miasta Płocka, filmy, wystawy i projekty online dzięki którym staramy się upamiętniać historię płockich Żydów. Wiele z nich nie zaistniałoby, gdyby nie nasi przyjaciele, którzy dzielą się z nami rodzinnymi historiami, zdjęciami i pamiątkami. To Wy współtworzycie JewishPlock.eu!

Wszystkie te działania są możliwe dzięki wsparciu naszych darczyńców. W tym roku po raz kolejny już serdecznie zapraszamy Was do wypełniania naszej misji. Z początkiem kwietnia tradycyjnie już opłacamy koszty utrzymania serwera JewishPlock.eu i rejestracji domen na kolejny rok. Kwota niezbędna w tym celu to 2000 zł. Jeśli cenicie sobie naszą inicjatywę i chcecie nas w tym wesprzeć, możecie to zrobić wpłacając darowiznę w dowolnej wysokości na ten właśnie cel:

https://jewishplock.eu/darowizny/

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w działaniach!

🇬🇧 JewishPlock.eu enters its sixth year in the next few days!

On the website you will find family albums, biographies, information about places related to the Jewish community of Płock, films, online exhibitions and other online projects thanks to which we try to commemorate the history of Płock Jews. Many of them would not exist if it were not for our friends who share their family stories, photos and memorabilia with us. You are the creators of JewishPlock.eu too!

All these activities are possible thanks to the support of our donors. This year, once again, we cordially invite you to fulfill our mission. At the beginning of April, we need to pay the costs of maintaining the JewishPlock.eu server and domain registrations for the next year. We will need a sum of 2,000 PLN for this purpose. If you value our website and wish to support us in this, you can do so by making a donation of any amount for this purpose:

https://jewishplock.eu/en/donations/

We wholeheartedly thank everyone who supports us in our activities!Skip to content