Badania genealogiczne w toku… / Genealogical research continues…

Badania genealogiczne w toku… / Genealogical research continues…

BADANIA GENEALOGICZNE W TOKU…

Za nami trzy obszerne kwerendy genealogiczne. Dziesiątki przewertowanych aktów stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, aktów notarialnych i sądowych. Godziny żmudnej pracy w Archiwum Państwowym w Płocku i Urzędzie Stanu Cywilnego. Przed nami kolejne wyzwania…

Wspólnie możemy odtworzyć historię Waszych rodzin. Dziękujemy za okazane nam dotychczas zaufanie!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: info (at) fundacjanobiscum.eu

Więcej o genealogii i naszych badaniach: https://fundacjanobiscum.eu/kwerendy/

GENEALOGICAL RESEARCH CONTINUES…

We have already conducted three large genealogical queries. We researched dozens of birth, marriage and death certificates, register books, notarial and court files. This required hours of work in the State Archive and the Registry Office in Płock. Further challenges await us…

We can help you recreate the history of your family. Thank you for all your trust so far!

Anyone interested in genealogical research can contact us here: info (at) fundacjanobiscum.eu

More info about genealogy and our research (scroll down for English info): https://fundacjanobiscum.eu/kwerendy/


Skip to content