Odbierz swój egzemplarz mapy dźwiękowej Wisły na Mazowszu!

Odbierz swój egzemplarz mapy dźwiękowej Wisły na Mazowszu!

🇵🇱 Podwójna płyta CD “Rozśpiewana swoim szumem. Mapa dźwiękowa Wisły na Mazowszu”, którą wydaliśmy w ramach projektu dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, jest już dostępna w dystrybucji!

Wydawnictwo jest dostępne nieodpłatnie do odbioru w:

Czytelni Słów i Dźwięków Elektra w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, ul. Elektoralna 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-19:00

Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, ul. Stary Rynek 8, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00

– bezpośrednio od nas, po uprzednim kontakcie mailowym: info@fundacjanobiscum.eu

Więcej miejsc dystrybucji – niebawem! Płyty CD są dostępne do wyczerpania nakładu.

Więcej o projekcie:

https://fundacjanobiscum.eu/mapadzwiekowawisly/

 

🇬🇧 Double CD “Singing with noise. The sound map of the Vistula in the Mazovia region”, which we have published  as part of a project co-funded by the Self-Government of the Mazovian Voivodeship , is now available!

The publication is available free of charge at:

Elektra Reading Room at the Mazovia Institute of Culture in Warsaw, 12 Elektoralna Street, from Monday to Friday, from 12:00 am to 7:00 pm

Płock Local Tourist Organization, 8 Old Market Square, Monday to Friday, 8:00 am – 4:00 pm

– directly from us, after prior email contact: info@fundacjanobiscum.eu

More distributors coming soon! CDs are available until stocks last.

More on the project:

https://fundacjanobiscum.eu/soundmapofthevistula/

 Skip to content