Płock w zasięgu ręki, odcinek dziewiąty: zabytki techniki

Płock w zasięgu ręki, odcinek dziewiąty: zabytki techniki

🇵🇱 W dziewiątym odcinku cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, przyjrzymy się niektórym spośród płockich zabytków techniki: dawnym młynom, fabrykom, elektrowniom czy wieży ciśnień. Większość z nich do dziś czeka na renowację i odzyskanie świetności. Wybierzmy się na wycieczkę po przemysłowym Płocku sprzed lat.

Film dostępny jest w języku polskim, z polskimi i angielskimi podpisami na naszych kanałach na Facebooku, Youtube i Vimeo.

🇬🇧 In the ninth episode of the series “Płock within your reach”, which the Nobiscum Foundation is preparing thanks to the funding received from the Grant Fund for Płock, we will look at some of Płock’s technical monuments: old mills, factories, power plants and the water tower. Most of them are still waiting to be renovated and regain their splendor. Let’s go on a tour of industrial Płock from the past.

The film is available in Polish, with Polish and English subtitles on our Facebook, Youtube and Vimeo channels.

 Skip to content