Plebiscyt Płocczanin Roku 2020 rozstrzygnięty. Dziękujemy za nominację!

Plebiscyt Płocczanin Roku 2020 rozstrzygnięty. Dziękujemy za nominację!

🇵🇱 Pragniemy raz jeszcze podziękować kapitule konkursu “Płocczanin Roku 2020” – laureatom konkursu z lat ubiegłych, przedstawicielom płockiej “Wyborczej” i Urzędu Miasta Płocka za nominację, a wszystkim, którzy zechcieli nas wesprzeć – za oddane głosy! Gratulujemy Piotrowi Gryszpanowiczowi tytułu Płocczanina Roku, i kłaniamy się wszystkim pozostałym nominowanym!

Jak wielokrotnie to powtarzaliśmy, o osiadaniu na jakichkolwiek laurach w naszym przypadku nie ma mowy, bo wiele jest do zrobienia w Płocku w kwestii pamięci o społeczności żydowskiej naszego miasta. Na początek: jeszcze w tym roku ukaże się przewodnik “Dzielnica żydowska w Płocku. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna” autorstwa Gabrieli, przygotowany w naszej autorskiej formule dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka, a także anglojęzyczna, zbiorcza edycja obu dotychczasowych wydań “Wychodząc z niepamięci”. Mając na uwadze nieustające zainteresowanie pierwszą częścią tej książki – obiecujemy również jej niezwłoczną reedycję! A to nie wszystko…

Dziękujemy wszystkim, na których wsparcie możemy liczyć!

🇬🇧 We would like to thank the chapter of the competition “Citizen of Płock of the Year 2020” – the winners of the competition from previous years, representatives of Wyborcza.pl Płock and the City of Płock for the nomination, as well as all who wanted to support us – for their votes! Congratulations to Piotr Gryszpanowicz on the title of Citizen of Płock of the Year, as well as to all the other nominees!

As we have repeatedly said, there is no question of resting on our laurels because there is a lot to be done in Płock in terms of the remembrance of the Jewish community in our city. To begin with, this year we will publish the guidebook “The Jewish District in Płock. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna Streets” written by Gabriela, prepared in our proprietary formula thanks to funding from the City of Płock, as well as an English, collective edition of both previous books titled “Out of oblivion”. Bearing in mind the continued interest in the first part of this book, we also promise to re-edit it in Polish as soon as possible! And we do not stop here…

We would like to thank everyone on whose support we can continuously count!Skip to content