Projekt “Przerwane życie. Losy płocczanek podczas II wojny światowej i Holokaustu” już online!

Projekt “Przerwane życie. Losy płocczanek podczas II wojny światowej i Holokaustu” już online!

🇵🇱 Pierwszy wpis naszego projektu online “Przerwane życie. Losy płocczanek podczas II wojny światowej i Holokaustu” poświęciliśmy Łucji Weinles i Irenie Themerson-Miller. Dwie herstorie znajdziecie na stronie JewishPlock.eu:

https://jewishplock.eu/lucja-weinles-i-irena-themerson-miller/

Ten i kolejne wpisy (publikowane codziennie do 1 marca 2022 roku) dostępne będą w zakładce:

https://jewishplock.eu/category/przerwane-zycie-losy-plocczanek-podczas-ii-wojny-swiatowej-i-holokaustu/

“Przerwane życie. Losy płocczanek podczas II wojny światowej i Holokaustu” to cykl tekstów na JewishPlock.eu, w których w dniach 22 lutego – 1 marca 2022 r. przypomnimy historie żydowskich kobiet związanych z Płockiem – tych, które urodziły się w naszym mieście, ale także tych, które były tu tylko na chwilę. Kobiet odważnych, wytrwałych, mądrych, silnych i troskliwych. Kobiet, które walczyły o przetrwanie swoje i najbliższych im osób. Opiekowały się dziećmi, sierotami i osobami starszymi, zdobywały jedzenie, opatrywały rannych, angażowały się w walkę zbrojną. Pracowały ponad siły w nazistowskich obozach pracy przymusowej. Przedstawimy sylwetki i wspomnienia kobiet, które przetrwały Holokaust. Przypomnimy płocczanki, które zginęły w obozach zagłady. Czasami jedynym ich śladem jest dziś pojedynczy zapis w dokumentach archiwalnych…

Projekt realizuje Fundacja Nobiscum w ramach obchodów 81. rocznicy likwidacji płockiego getta.

 

🇬🇧 The first entry of our online project “Broken life. The fate of women of Płock during World War II and the Holocaust” we dedicated to Łucja Weinles and Irena Themerson-Miller. You can find both herstories on the JewishPlock.eu website:

https://jewishplock.eu/en/lucja-weinles-and-irena-themerson-miller/

This and subsequent entries (published daily until March 1, 2022) will be available in the tab:

https://jewishplock.eu/en/category/broken-life-the-fate-of-women-of-plock-during-world-war-ii-and-the-holocaust/

“Broken life. The fate of women of Płock during World War II and the Holocaust” is a series of texts on JewishPlock.eu, in which, between 22 February and 1 March 2022, we will recall the stories of Jewish women associated with Płock – those who were born in our city, but also those who lived or stayed here for a certain period of time. Courageous, persistent, wise, strong and caring. Women who fought for the survival of themselves and their families. They looked after children, orphans and the elderly, gained food, aided the wounded, and engaged in military struggle. They worked beyond their strength in Nazi forced labor camps. We will present the profiles and memories of women who survived the Holocaust. We will also commemorate the women of Płock who perished in extermination camps. Sometimes the only remaining trace of them today is a single entry in archival documents…

The project is implemented by the Nobiscum Foundation as part of the 81st anniversary of the liquidation of the ghetto in Płock.Skip to content