Tag: Jewish history

Płocczanie i bunt w Treblince. Film “Ostatnia droga życia” dostępny online

Płocczanie i bunt w Treblince. Film “Ostatnia droga życia” dostępny online

🇵🇱 2 sierpnia 2023 roku w Kinie za Rogiem w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów miała miejsce premiera filmu „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince” zrealizowanego przez Fundację Nobiscum dzięki dofinansowaniu Miasta Płock w 80. rocznicę buntu więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu […]

5 lat Fundacji Nobiscum

5 lat Fundacji Nobiscum

Dziś, 9 lipca, Fundacja Nobiscum obchodzi 5. rocznicę powstania! Chcielibyśmy serdecznie podziękować przyjaciołom naszej fundacji, naszym darczyńcom oraz wszystkim osobom, które przez ten czas wspierały nas w różny sposób. Dziękujemy Miastu Płock, Samorządowi Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Funduszowi Grantowemu dla […]

Otrzymaliśmy nagrodę “Chroniąc pamięć”

Otrzymaliśmy nagrodę “Chroniąc pamięć”

🇵🇱 W niedzielę 2 lipca w Żydowskim Muzeum Galicja wzięliśmy udział w uroczystości, podczas której zostaliśmy uhonorowani nagrodą “Chroniąc Pamięć” za zasługi dla ratowania i upamiętniania dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Czujemy się zaszczyceni i wzruszeni, że znaleźliśmy się w gronie osób wyróżnionych tym ważnym odznaczeniem!

Podczas tegorocznej, 26. ceremonii nagrodą uhonorowani zostali: Dominik Szulc (Kraśnik), Izabela Sekulska (Mielec/Tarnów), Marian Lackowski (Chełm), Agnieszka Kostuch i Katarzyna Sudaj (Trzemeszno), Wojciech Głowacz (Czarny Dunajec), Narcyz Listkowski (Rabka Zdrój), Karolina Panz (Nowy Targ), Jerzy Tracz (Lubartów), Ewa Paul (Bełchatów) oraz my.

Odznaczenie “Chroniąc Pamięć” nadawane jest corocznie w formie dyplomu Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów oraz dialog polsko-żydowski.

Program “Chroniąc Pamięć” zainicjował w 1998 roku amerykański prawnik Michael H. Traison.

Fotografia powyżej pochodzi ze strony Żydowskiego Muzeum Galicja.

🇬🇧 On Sunday, 2 July, at the Galicia Jewish Museum, we took part in a ceremony during which we were honored with the “Preserving Memory” award for our contribution to saving and commemorating Jewish heritage in Poland. We feel honored and touched that we are now among people presented with this important award!

During this year’s 26th ceremony, the awards were presented to: Dominik Szulc (Kraśnik), Izabela Sekulska (Mielec/Tarnów), Marian Lackowski (Chełm), Agnieszka Kostuch and Katarzyna Sudaj (Trzemeszno), Wojciech Głowacz (Czarny Dunajec), Narcyz Listkowski (Rabka Zdrój), Karolina Panz (Nowy Targ), Jerzy Tracz (Lubartów), Ewa Paul (Bełchatów) and us.

The “Preserving Memory” diploma is awarded annually to Poles involved in preserving the Polish-Jewish heritage and fostering Polish-Jewish dialogue.

The “Preserving Memory” program was initiated in 1998 by the American lawyer Michael H. Traison.

The photo above comes from the website of the Galicia Jewish Museum.

 

Dołączyliśmy do Sieci Forum Dialogu!

Dołączyliśmy do Sieci Forum Dialogu!

🇵🇱 Forum Dialogu – najstarsza polska organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel poprawę relacji polsko-żydowskich, już od 25 lat gromadzi wokół siebie osoby, dla których żydowska historia i dziedzictwo w Polsce mają ogromne znaczenie. W tym roku mieliśmy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w IX Ogólnopolskiej […]

Achawa: warsztaty z Mariolą Adamską i wykład Krzysztofa Bielawskiego już w lipcu

Achawa: warsztaty z Mariolą Adamską i wykład Krzysztofa Bielawskiego już w lipcu

Już w lipcu Fundacja Nobiscum zaprasza płockich seniorów na trzy pierwsze wydarzenia naszego projektu “Achawa. Cykl warsztatów i spotkań z historią i kulturą płockich Żydów”, który realizujemy dzięki dofinansowaniu Miasta Płock! 1 lipca o godz. 11.00 zapraszamy płockich seniorów do udziału w spotkaniu i warsztatach […]

Projekt filmowy „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”

Projekt filmowy „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”

🇵🇱 W 2023 roku przypada 80. rocznica buntu więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. W związku z tą rocznicą i dzięki wsparciu finansowemu Miasta Płock Fundacja Nobiscum zrealizuje projekt filmowy zatytułowany „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”.

Celem naszej produkcji będzie przybliżenie postaci Żydów z Płocka, którzy byli uczestnikami powstania: Mariana Płatkiewicza, Motela Perelgryca, Rudka Lubranieckiego oraz Chaskiela Rozenberga. ✡️

W filmie gościnnie wystąpią m.in. przedstawiciele Fundacji Pamięć Treblinki, która gromadzi oraz upowszechnia wiedzę o obozie, zbiera istniejące relacje świadków i ocalałych oraz publikuje imiona i nazwiska osób, które zginęły w Treblince. Ewa Teleżyńska-Sawicka i Paweł Sawicki podczas niedawnego spotkania z nami powiedzieli m.in.

“Według tradycji żydowskiej człowiek umiera trzy razy: pierwszy raz – gdy umiera fizycznie, drugi raz – na pogrzebie. Trzecia śmierć następuje wtedy, gdy już nikt z żywych nie wypowiada jego imienia…”

Na zdjęciu jeden z bohaterów naszego projektu – Motel Perelgryc, Płock lata 30. XX wieku (fotografia ze zbiorów prywatnych Guya Shapiro)

🇬🇧 2023 marks the 80th anniversary of the uprising of the prisoners of the German Nazi death camp Treblinka II. In connection with this anniversary and thanks to the financial support of the City of Płock, the Nobiscum Foundation will produce a film project entitled “The last path of their lives. People of Płock in the Uprising in Treblinka”.

The aim of our production will be to present the Jewish people from Płock who participated in the uprising: Marian Platkiewicz, Motel Perelgryc, Rudek Lubraniecki and Chaskiel Rozenberg. ✡️

The guests of our film will be, among others, representatives of the Memory of Treblinka Foundation, which collects and promotes knowledge about the camp, gathers accounts of witnesses and survivors, and publishes the names and surnames of people who were murdered in Treblinka. During a recent meeting with us, Ewa Teleżyńska-Sawicka and Paweł Sawicki said:

“According to Jewish tradition, a man dies three times: the first time – when he dies physically, the second time – at the funeral. The third death occurs when no one from the living speaks his name anymore…”

In the photo, one of the heroes of our project – Motel Perelgryc, Płock, 1930s (photo from the private collection of Guy Shapiro)

Achawa. Cykl warsztatów i spotkań z historią i kulturą płockich Żydów

Achawa. Cykl warsztatów i spotkań z historią i kulturą płockich Żydów

🇵🇱 Latem tego roku, dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka zrealizujemy projekt skierowany do płockich seniorów zatytułowany “Achawa. Cykl warsztatów i spotkań z historią i kulturą płockich Żydów”. ✡️ W ramach cyklu odbędą się warsztaty plastyczne inspirowane twórczością Fiszela Zylberberga (1909-1942) oraz braci Feliksa (1921-2016) i Deviego […]

Gra miejska “Śladami płockich Żydów” przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 11

Gra miejska “Śladami płockich Żydów” przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 11

Zapraszamy Was serdecznie do zapoznania się z grą miejską “Śladami płockich Żydów”, przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku – Piotra Grzegorka i Bartosza Chęcińskiego, biorących udział w projekcie edukacyjnym pt. “Zginąć, ale z honorem (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna […]

Wesprzyj piąty rok działalności JewishPlock.eu

Wesprzyj piąty rok działalności JewishPlock.eu

🇵🇱 JewishPlock.eu wkracza w swój piąty rok działalności!

Albumy rodzinne, biogramy, informacje na temat miejsc związanych ze społecznością żydowską miasta Płocka – materiały te na bieżąco opracowujemy i uzupełniamy, a treściom publikowanym na stronie towarzyszą często rozległe badania historyczne i kwerendy. Znajdziecie też tam filmy, wystawy i projekty online dzięki którym staramy się upamiętniać historię płockich Żydów. W tym miejscu dziękujemy też Wam – stale dzielicie się z nami swoimi rodzinnymi historiami, zdjęciami i pamiątkami i tym samym współtworzycie JewishPlock.eu!

Wszystkie te działania są możliwe dzięki wsparciu naszych darczyńców. W tym roku pragniemy ponownie zaprosić Was do wypełniania naszej misji. Z początkiem kwietnia tradycyjnie już opłacamy koszty utrzymania serwera JewishPlock.eu i rejestracji domen na kolejny rok. W tym roku potrzebna nam będzie na ten cel kwota 2000 zł. Jeśli cenicie sobie nasz portal i chcecie nas w tym wesprzeć, możecie to zrobić wpłacając darowiznę w dowolnej wysokości na ten właśnie cel:

https://jewishplock.eu/darowizny/

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w działaniach!

 

🇬🇧 JewishPlock.eu enters its fifth year!

Family albums, biographies, information on places related to the Jewish community of the city of Płock – we develop and supplement these materials on constant basis, and the content published on the website is often accompanied by extensive historical research. You will also find films, online exhibitions and projects thanks to which we try to commemorate the history of Płock Jews. At this point, we would also like to thank many of you – you constantly share with us your family stories, photos and various memorabilia and thus it is you who create JewishPlock.eu together with us!

All these activities are possible thanks to the support of our donors. This year we would like to invite you again to fulfill our mission. At the beginning of April, we need to pay the costs of maintaining the JewishPlock.eu server and domain registrations for the next year. This year we will need a sum of 2,000 PLN for this purpose. If you value our website and wish to support us in this, you can do so by making a donation of any amount for this purpose:

https://jewishplock.eu/en/donations/

We wholeheartedly thank everyone who supports us in our work!

82. rocznica deportacji Żydów z płockiego getta. Fotorelacje z naszych wydarzeń

82. rocznica deportacji Żydów z płockiego getta. Fotorelacje z naszych wydarzeń

17 lutego zorganizowaliśmy podwójną premierę: filmu Hermana i Nortona Kellerów z 1937 roku “Podróż do Płocka” oraz “Małej księgi imion”. Film, prócz tytułowej podróży, zawiera ujęcia m.in. z ulic naszego miasta – Józefa Kwiatka, Kolegialną i Bielską oraz przedstawia mieszkańców, w tym także płockich Żydów. […]


Skip to content