Projekt filmowy „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”

Projekt filmowy „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”

🇵🇱 W 2023 roku przypada 80. rocznica buntu więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. W związku z tą rocznicą i dzięki wsparciu finansowemu Miasta Płock Fundacja Nobiscum zrealizuje projekt filmowy zatytułowany „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”.

Celem naszej produkcji będzie przybliżenie postaci Żydów z Płocka, którzy byli uczestnikami powstania: Mariana Płatkiewicza, Motela Perelgryca, Rudka Lubranieckiego oraz Chaskiela Rozenberga. ✡️

W filmie gościnnie wystąpią m.in. przedstawiciele Fundacji Pamięć Treblinki, która gromadzi oraz upowszechnia wiedzę o obozie, zbiera istniejące relacje świadków i ocalałych oraz publikuje imiona i nazwiska osób, które zginęły w Treblince. Ewa Teleżyńska-Sawicka i Paweł Sawicki podczas niedawnego spotkania z nami powiedzieli m.in.

“Według tradycji żydowskiej człowiek umiera trzy razy: pierwszy raz – gdy umiera fizycznie, drugi raz – na pogrzebie. Trzecia śmierć następuje wtedy, gdy już nikt z żywych nie wypowiada jego imienia…”

Na zdjęciu jeden z bohaterów naszego projektu – Motel Perelgryc, Płock lata 30. XX wieku (fotografia ze zbiorów prywatnych Guya Shapiro)

🇬🇧 2023 marks the 80th anniversary of the uprising of the prisoners of the German Nazi death camp Treblinka II. In connection with this anniversary and thanks to the financial support of the City of Płock, the Nobiscum Foundation will produce a film project entitled “The last path of their lives. People of Płock in the Uprising in Treblinka”.

The aim of our production will be to present the Jewish people from Płock who participated in the uprising: Marian Platkiewicz, Motel Perelgryc, Rudek Lubraniecki and Chaskiel Rozenberg. ✡️

The guests of our film will be, among others, representatives of the Memory of Treblinka Foundation, which collects and promotes knowledge about the camp, gathers accounts of witnesses and survivors, and publishes the names and surnames of people who were murdered in Treblinka. During a recent meeting with us, Ewa Teleżyńska-Sawicka and Paweł Sawicki said:

“According to Jewish tradition, a man dies three times: the first time – when he dies physically, the second time – at the funeral. The third death occurs when no one from the living speaks his name anymore…”

In the photo, one of the heroes of our project – Motel Perelgryc, Płock, 1930s (photo from the private collection of Guy Shapiro)Skip to content