Dołączyliśmy do Sieci Forum Dialogu!

Dołączyliśmy do Sieci Forum Dialogu!

🇵🇱 Forum Dialogu – najstarsza polska organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel poprawę relacji polsko-żydowskich, już od 25 lat gromadzi wokół siebie osoby, dla których żydowska historia i dziedzictwo w Polsce mają ogromne znaczenie. W tym roku mieliśmy zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w IX Ogólnopolskiej Konferencji Liderów Dialogu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie do Sieci Forum Dialogu (do niedawna programu Liderzy Dialogu), do której należy już ponad 140 osób – aktywistów i aktywistek, którzy od wielu lat w swoich miejscowościach wbrew przeciwnościom, przy wsparciu lokalnej społeczności lub pomimo jego braku, dbają o pamięć o żydowskich współmieszkańcach!

Fotografia: Wojtek Dobrogojski

🇬🇧 Forum for Dialogue – the oldest Polish non-governmental organization aiming to improve Polish-Jewish relations, for 25 years has been gathering people for whom Jewish history and heritage in Poland are of great importance. This year we had the honor and pleasure to participate in the 9th National Conference of Leaders of Dialogue. We would like to thank very much for inviting us to the Network of the Forum for Dialogue (until recently the Leaders of Dialogue programme), which already includes over 140 people – activists, who for many years in their towns, against the odds, with or without the support of the local community, care about the memory of their Jewish neighbours!

Photo by Wojtek DobrogojskiSkip to content