Wesprzyj piąty rok działalności JewishPlock.eu

Wesprzyj piąty rok działalności JewishPlock.eu

🇵🇱 JewishPlock.eu wkracza w swój piąty rok działalności!

Albumy rodzinne, biogramy, informacje na temat miejsc związanych ze społecznością żydowską miasta Płocka – materiały te na bieżąco opracowujemy i uzupełniamy, a treściom publikowanym na stronie towarzyszą często rozległe badania historyczne i kwerendy. Znajdziecie też tam filmy, wystawy i projekty online dzięki którym staramy się upamiętniać historię płockich Żydów. W tym miejscu dziękujemy też Wam – stale dzielicie się z nami swoimi rodzinnymi historiami, zdjęciami i pamiątkami i tym samym współtworzycie JewishPlock.eu!

Wszystkie te działania są możliwe dzięki wsparciu naszych darczyńców. W tym roku pragniemy ponownie zaprosić Was do wypełniania naszej misji. Z początkiem kwietnia tradycyjnie już opłacamy koszty utrzymania serwera JewishPlock.eu i rejestracji domen na kolejny rok. W tym roku potrzebna nam będzie na ten cel kwota 2000 zł. Jeśli cenicie sobie nasz portal i chcecie nas w tym wesprzeć, możecie to zrobić wpłacając darowiznę w dowolnej wysokości na ten właśnie cel:

https://jewishplock.eu/darowizny/

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w działaniach!

 

🇬🇧 JewishPlock.eu enters its fifth year!

Family albums, biographies, information on places related to the Jewish community of the city of Płock – we develop and supplement these materials on constant basis, and the content published on the website is often accompanied by extensive historical research. You will also find films, online exhibitions and projects thanks to which we try to commemorate the history of Płock Jews. At this point, we would also like to thank many of you – you constantly share with us your family stories, photos and various memorabilia and thus it is you who create JewishPlock.eu together with us!

All these activities are possible thanks to the support of our donors. This year we would like to invite you again to fulfill our mission. At the beginning of April, we need to pay the costs of maintaining the JewishPlock.eu server and domain registrations for the next year. This year we will need a sum of 2,000 PLN for this purpose. If you value our website and wish to support us in this, you can do so by making a donation of any amount for this purpose:

https://jewishplock.eu/en/donations/

We wholeheartedly thank everyone who supports us in our work!Skip to content